Långsiktiga ellösningar

Låt oss hjälpa Dig att skapa god elkomfort till låga driftskostnader med hjälp av kvalificerade energitjänster. Målsättningen för oss är att skapa kostnadseffektiva, konkurrenskraftig, miljömässigt och långsiktiga lösningar. Vi utför grundliga kontroller vid besiktningar för att konstatera eventuella fel och brister i elanläggningen och vi bedömer anläggningens standard.

I vårt säkerhetstänkande lägger vi särskild vikt på bedömningen av risk för person eller egendom och husdjur. En annan trygghetsfaktor är vårt val av underleverantörer.
Vi arbetar enbart med välkända märkesvaror.