Svaga punkter
När du får en EIO Eltest genomförd ser vi över bl a följande områden:

Elsäkerhet i köket.

Vi ser över energiförbrukning.

Gruppcentraler

Elinstallationer i badrum och tvättstugor

Ledningar, kabeldragningar

Eluttag och strömbrytare

Utebelysningar

Belastningsfördelning

Allmän elstandard